CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


Twitter
Twitter addict? Follow us and be the first to find out when debates become popular!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS TheJoKerr

Reward Points:0
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
71%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
7 points

Võ Công Minh - 10I5

Tôi đồng ý bởi vì sự kết nốt và liên lạc giữa người và người diễn ra 1 cách hợp lý và nhanh chóng. Ngay khi suất hiện nền công nghệ mới nó thật sự rút ngắn và làm đơn giản hóa mọi vấn đề chúng ta thường gặp. Nhưng sự phát triển và thay đổi quá nhanh chóng. Tin tức, báo chí đều được cập nhật hằng giây hằng phút, việc chúng ta không nắm bắt kịp các sự thay đổi đó thì công nghệ sẽ cứ bước tiếp và phát triển và không đợi một ai. Khi mọi việc đều xó thể xử lý nhanh chóng và tiết kiệm thời gian và tiện lợi thì dẫn đến vấn để bảo mật thông tin. Có quá nhiều thiên tài hoặc hacker chuyên nghiệp đang ở ngoài đó và sẵn sằng cướp sạch thông tin của bạn, chỉ cần bạn không để ý một phút giây nào đó. Các phương tiện truyền thông phát triển như Facebook, Instagram, ... đã mang lại cho các bạn 1 cộng đồng mạng có thể chia sẻ thông tin của nhau, nhưng đồng thời các thông tin cái nhân của bạn của gia đình bạn được công bố cho tất cả mọi người.

TheJoKerr has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here