CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


Twitter
Twitter addict? Follow us and be the first to find out when debates become popular!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
pic


RSS Dunnohowto

Reward Points:7
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
86%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
8 points

Huỳnh Minh Quân - 10I1

1. Tạo cơ hội cho con người phát triển về mặt học thức, kinh tế, và nghệ thuật hơn

- Tin học mang phương tiện tính toán chính xác hơn, giúp kết quả số liệu thu được chuẩn xác, và đáng tin cậy

- Tin học đã cho ra đời khái niệm "Tự động hóa", thay thế những công việc lắp ráp công nghiệp, làm giảm lượng tiền sản xuất, từ đó giảm giá thành của các sản phẩm. Ngoài ra sự tận dụng của A.I cũng đã thay đổi nhiều ngành như chứng khoán (nơi từng là người mua bán chứng khoán, giờ là nơi những A.I tự trao đổi với nhau), và hơn nữa trong tương lai.

- Tin học cũng không những giúp tạo nên được nghệ thuật (VD như 3D modelling, và rendering) mà còn giúp chia sẻ được các sản phẩm sáng tạo của mọi người trên những "open platform" như Youtube, SoundCloud,...

2. Tin học tạo được giải trí cho con người

- Không phải bàn cãi nhiều rằng nhiều người tìm kiếm không những tri thức, mà còn sự giải trí trên các phương tiện tinh học. Với sự điều độ, giải trí này có lợi, giá trị tinh thần rất nhiều cho con người.

Dunnohowto has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here