CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


FB
Facebook addict? Check out our page and become a fan because you love us!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS Hiraethys

Reward Points:2
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
86%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
5 points

n.nguyên - 10i5

theo mình, công nghệ thông tin mặc dù kết nối những người ở khoảng cách xa nhưng lại tách họ ra khỏi các thứ ở xung quanh, những cái ở gần mình. công nghệ thông tin đang bị lạm dụng, khiến cho nhiều người tự tách biệt họ khỏi xã hội. có nhiều người vì các thành tích trên mạng xã hội mà bị mờ mắt, mạng xã hội đã chia rẽ nhiều gia đình, khiến cho các bạn trẻ hạn chế nói chuyện face to face, khả năng giao tiếp không được tốt. các tình trạng buôn bán bất hợp pháp hay cyberbully còn là các vấn đề toàn cầu đang được quan tâm. giới trẻ hiện đang điên cuồng với công nghệ thông tin nói chung và mạng xã hội/game nói riêng, tỉ lệ tự sát vì bắt nạt trên mạng càng ngày càng tăng.

Hiraethys has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here