CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


Twitter
Twitter addict? Follow us and be the first to find out when debates become popular!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS Tnguyen_tran

Reward Points:10
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
85%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
9 points

Trần Thảo Nguyên - 10I5

Tuy tin học đã giúp cho xã hội lên được một tầm cao mới, nhưng nó cũng gây ra một số vấn đề đáng tranh cãi. Một ví dụ tiêu biểu như: thời đại mạng xã hội phát triển, những người ở xa nhau đã có thể liên lạc với nhau dễ dàng thay vì phương pháp truyền thống thời xưa là những lá thư, tuy vậy những mạng xã hội khiến con người tin vào những mối quan hệ ảo và dần quên đi thế giới xung quanh mình. Trước khi xuất hiện máy móc thì thế giới vẫn vận hành tốt theo một cách khác. Một mặt khác, khi công nghệ thông tin và chức năng tính toán của máy móc phát triển làm cho con người lười tìm tòi, học hỏi và tự tính toán hơn.

Tnguyen_tran has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here