CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


FB
Facebook addict? Check out our page and become a fan because you love us!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS Trisstaniaa

Reward Points:9
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
77%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
7 points

Trần Vũ Xuân Nghi - 10I5

Tôi đồng ý vì hiện tại đã có 63 ngành nghề trên thế giới đã và đang sử dụng máy tính để phát triển công việc của mình, từ ngành y, xây dựng, thiết kế, đồ họa, nông, công nghiệp,...

Quan trọng là bạn càng du nhập vào mạng bạn càng biết thêm được nhiều thứ, thêm nhiều mối quan hệ, càng phát triển khả năng sáng tạo của bạn thân và thậm chí tạo ngành nghề từ nó.

Xã hội là một mạng lưới giữa người và người, internet, tin học là đầu dây kết nối ảo của chúng, thông qua các phương tiện truyền thông như Facebook, Instagram, Twitter,..

Bạn có thể hạn chế việc truy cập internet chỉ vì nó gây những tác hại cho bạn, nhưng đó là do bản thân bạn đã tác động đến nó như thế nào, nhưng bạn không thể từ chối những lợi thế mà nó mang lại cho sự phát triển toàn cầu.

Trisstaniaa has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here