CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


FB
Facebook addict? Check out our page and become a fan because you love us!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS Vynny

Reward Points:8
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
100%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
9 points

Nguyễn Ngọc Yến Vy_10I1

Tôi đồng ý vì tin học giúp đời sống xã hội và công cuộc giảng dạy, nghiên cứu dễ dàng, tiện ích hơn.

Trong đời sống XH, con người ta giờ đây dễ dàng liên lạc, gặp gỡ nhau mà không gặp khó khăn về khoảng cách địa lý. Có thể tìm kiếm vô vàn thông tin một cách nhanh chóng, mở mang tầm mắt về thế giới xung quanh, bắt kịp xu hướng thời đại. Có thể chia sẻ hiểu biết, nêu lên quan điểm cá nhân của mình. Có thể thỏa mãn nhu cầu giải trí của bản thân bởi các video, các bài nhạc. Nhân viên văn phòng có thể lưu trữ dữ liệu, xử lý thông tin một cách gọn gàng, tiện ích hơn.

Trong công cuộc giảng dạy, nghiên cứu, có thể truyền tải thông tin đến học sinh nhanh, tiện, dễ hình dung. Có thể tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu chính thống một cách chuẩn xác và chi tiết. Có thể thực hành các thí nghiệm nhanh chóng và chuẩn xác hơn so với phương pháp thủ công thông thường.

Mọi vật đều có 2 mặt của nó. Đi kèm với những tiện ích tuyệt vời kia thì vẫn có những tác hại nhất định. Nhưng nó sẽ không nhiều nếu biết cách sử dụng hiệu quả, hợp lý.

Vynny has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here