CreateDebate


Dhaniela's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Dhaniela's arguments, looking across every debate.
1 point

Ako na bilang anak ng aking mga magulang mas pililin ko

Manatili nalang sa bansa,dahil mas makakasama mo sila.mahirap man ang buhay pero may paraan naman para don. Alam nating Malaki ang kikitain sa ibang bansa pero hindi natin sigurado Kung ligtas sila sa bansang iyon.kaya mas maganda na nasatabi mulang ang mga magulang mo, Masaya at buo.



Results Per Page: [12] [24] [48] [96]