CreateDebate


Gelgel's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Gelgel's arguments, looking across every debate.
1 point

Bilang isang anak, Mas gugustohin kung mananatili sa pilipinas ang aking magulang upang magkakasama-sama at magagabayan namin ang isa't isa. Maraming dahilan bakit manatili sa sariling bansa. Una, Makapiling ang mahal mo sa buhay. Isang kasiyahan ko sa buhay ay lagi kong nakakasama ang aking mga magulang at pamilya. Pangalawa, Tagumpay sa ibang bansa ay hindi sigurado. Kahit malaki ang oportunidad sa ibang bansa, marami ding hirap. Pangatlo, Kakulangan ng emosyonal na suporta para sa kanilang mga anak. Ayon sa aking nabasa na ang mga batang naiwan kapag umalis ang kanilang mga magulang sa kanilang mga bansang pinagmulan ay mas malamang na makaranas ng depresyon, pagkabalisa, at iba pang mga problema sa emosyonal at mental na kalusuganResults Per Page: [12] [24] [48] [96]