CreateDebate


Jefflolo's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Jefflolo's arguments, looking across every debate.
1 point

Bilang isang anak mas pipiliin kong mangibang bansa kasi mas maka hanap ka doon ng sakto na trabaho at sakto na sweldo para sa pamilya ko dahil masmadami ang ma pagtratrabahuan mo kung saan sa labas ng bansa.Results Per Page: [12] [24] [48] [96]