CreateDebate


Kidd's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Kidd's arguments, looking across every debate.
2 points

Bilang isang anak at mag-aaral ay papayag naman ako na magtrabaho ang aking magulang sa ibang bansa lalo na kung ito sa tingin nila ang makatutulong sa pinansiyal naming problema.

Ngunit bago siya umalis ay mag-uusap muna kaming magpamilya na hindi siya magtatagal doon sa ibang bansa dahil naniniwala ako na maikli lamang ang buhay hangga't maaari ay magandang magkakasama ang magpamilya

- Edradan ElyResults Per Page: [12] [24] [48] [96]