CreateDebate


Liaroseann's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Liaroseann's arguments, looking across every debate.
1 point

Bilang isang anak, mas pipiliin ko na mangibang bansa ang aking magulang. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay maaaring parehong mahirap at kapakipakinabang na karanasan. Para sa isang propesyonal na nagtatrabaho at naninirahan sa isang malayong bansa, sa katunayan ay walang limitasyong mga posibilidad, masaganang pagkakataon, at walang katapusang mga benepisyo. Pinakaunang dahilan ay ang suweldo. Makakabigay siya ng mas mataas na pinansyal na suporta sa amin ng aking kapatid para sa edukasyon, pangnangalagang pangkalusugan, mga kailangan namin sa araw-araw. Ikalawa, mas lalawak ang bokabularyo niya sa kultura ng ibang bansa, ang kaibahan ng ating bansang pilipinas sa bansang pagta-trabahuan. Ikatlo, Makikipag-ugnayan siya sa mga tao mula sa buong mundo kapag nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Bilang resulta, mapapaunlad niya ang kanyang mga kakayahan sa komunikasyon at matutuklasan kung paano ilapat ang mga ito sa iba't ibang konteksto.Results Per Page: [12] [24] [48] [96]