CreateDebate


Rutchie's Waterfall RSS

This personal waterfall shows you all of Rutchie's arguments, looking across every debate.
1 point

Bilang isang anak at mag-aaral ay papayag naman ako na magtrabaho ang aking magulang sa ibang bansa, lalo na kung ito ay sa tingin nila ang makakatulong sa pinansyal naming problema. Hindi ko man gugustuhing mawalay sa aking mga magulang ngunit kung ang pagkakataon na makapagtrabaho sa ibang bansa ay makakapagbigay ng magandang opportunidad at kapag ito'y minimithi din ng iyong magulang ang maaari mo nalang gawin ay suportahan at intindihin at payagan sila.Results Per Page: [12] [24] [48] [96]