CreateDebate


Debate Info

2
1
Vâng, tôi đồng ý Không, tôi không đồng ý
Debate Score:3
Arguments:3
Total Votes:3
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 Vâng, tôi đồng ý (2)
 
 Không, tôi không đồng ý (1)

Debate Creator

ndvuongsp(38) pic10I4 - Debate - Tin học và ảnh hưởng của nó đến xã hội

Topic: Tin học mang đến nhều lợi ích hơn là gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của chúng ta? Bạn có đồng ý không?

Vâng, tôi đồng ý

Side Score: 2
VS.

Không, tôi không đồng ý

Side Score: 1
1 point

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi đồng ý bởi vì có công nghệ thông tin chúng ta có cơ hội gần nhau hơn, chúng ta dễ dàng gặp gỡ và giao lưu với những bạn bè quốc tế mà trước đây chúng ta rất khó khăn mới có thể gặp và giao lưu với họ.

Side: Vâng, tôi đồng ý
1 point

Nguyễn Quang Anh 10i2

Tôi đồng ý vì tin học đem lại các nguồn kiến thức bổ ích từ đó có thể phát triển hơn suy ra xã hội sẽ phát triển hơn với những thành tựu mới như là xe điện and stuff :DD

Side: Vâng, tôi đồng ý
1 point

Nguyễn Đình Vương - 10I5

Tôi không đồng ý bởi vì việc con người sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử quá nhiều gây ra rất nhiều bệnh về cột sống, mắt và còn ít giao tiếp với những người trong gia đình, như vậy tôi thấy tin học, máy tính đâu có giúp ích được gì cho xã hội.

Side: Không, tôi không đồng ý