CreateDebate


Debate Info

29
0
Sang-ayon Hindi sang-ayon
Debate Score:29
Arguments:30
Total Votes:29
Ended:11/21/23
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 Sang-ayon (29)

Debate Creator

mylesadlaon(10) picThis debate has ended. You can no longer add arguments or vote in this debate.

Globalisasyon AP10

Sang-ayon ka ba sa cyber crime law upang mabigyang-tugon ang suliranin ukol dito? Ipaliwanag ang itong sagot

Sang-ayon

Side Score: 29
Winning Side!
VS.

Hindi sang-ayon

Side Score: 0
1 point

Ang globalisasyon ay maaaring magdala ng mas maraming oportunidad para sa ekonomiya, pag-aangat ng antas ng pamumuhay, at mas malawakang pag-access sa impormasyon at teknolohiya. Subalit, may mga iba't ibang pananaw hinggil dito depende sa konteksto at karanasan ng bawat isa.

Side: Sang-ayon
1 point

Benefits of globalization include access to larger markets, better allocation of resources, increased business opportunities, improved product quality, and consumer benefits.

Side: Sang-ayon
1 point

Kabilang sa mga benepisyo ng globalisasyon ang pag-access sa mas malalaking merkado, mas mahusay na paglalaan ng mga mapagkukunan, mas maraming pagkakataon sa negosyo, pinahusay na kalidad ng produkto, at mga benepisyo ng consumer.

Side: Sang-ayon
1 point

Yes Because it is necessary in the era of Social Media used by young people. many people are already affected when bad people do bad things or crimes using social media such as cyber bullying and identity theft.

Mahalaga ang Cyberlaw dahil naaapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng mga transaksyon at aktibidad sa at tungkol sa Internet, sa World Wide Web at Cyberspace. Sa una ay maaaring mukhang ang Cyberlaws ay isang napaka-teknikal na larangan at wala itong anumang kinalaman sa karamihan ng mga aktibidad sa Cyberspace. Ngunit ang aktwal na katotohanan ay wala nang hihigit pa sa katotohanan. Napagtanto man natin o hindi, bawat aksyon at bawat reaksyon sa Cyberspace ay may ilang legal at Cyber ​​legal na pananaw.

Side: Sang-ayon
asiaticos(7) Clarified
1 point

Thank you for this useful info. Keep up the great work! Really glad to find it here.

Supporting Evidence: Marlboro Gold (clopes.online)
Side: Sang-ayon
1 point

Ang GLOBALISASYON ay ang kaparaanan kung paano nagiging global o pangbuong mundo ang mga lokal o pampook o kaya pambansang mga gawi o paraan sa madaling salita,ginagawang magkakasama sa buong daigdig tungkol ito sa ekonomiya at kalakalan teknolohiya

politika at kalinangan o kultura.

Side: Sang-ayon
1 point

Sang ayon ako dahil ang cyber crime law ay isang mahalagang aspeto ng legal na sistema upang mapanagot ang mga taong lumalabag sa batas sa online na mundo. Mahalaga ang proteksyon ng mga indibidwal at organisasyon laban sa krimeng may kaugnayan sa teknolohiya. Gayunpaman, ang anumang batas ay dapat na maingat na binubuo upang hindi labagin ang karapatan at kalayaan ng mga tao. Mahalaga rin ang pagsusuri at pag-audit ng mga batas upang mapanatili ang balanse at katarungan sa pagtugon sa cybercrime.

Side: Sang-ayon
1 point

Zander Nicole M. Sumaoy

10-Integrity

Kung ako ang tatanongin,pabor ako sa pagsasabatas nito sapagkat sa bawat paglipas ng panahon ay lumaganap rin ang masamang gawain sa pamagitan ng paggamit ng teknolohiya.nang dahil sa pag unlad ng teknolohiya.nakakagawa ng paraanang mga masasamang loob upang magpatuloy sa kanilang gawain.

Side: Sang-ayon
1 point

DICKY,IGBALIC

10-INTERGRITY

Ako ay sumasangayon Ako Dito kasi para ma iwasan Ang mga masakit na pananalita at para din lalabanan at ma pigilan Ang Ang mga krimen na kinalama sa tiknolohiya at internet at para ma iwasan at Ang mga Kasamaan sa mga krimen saklaw Ng batas Ang hacking, identify theft, cybersex at iba pa kaya mahalaga Ang cyber crime law para sa ating lahat

Side: Sang-ayon
1 point

ELSID S.CONOR

10-PRUDENCE

Kung ako ang tatanong, pabor ako sa pagsasabatas nito sapagkat sa bawat paglipas ng panahon ay lumalaganap rin ang masasamang gawain sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Nang dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nakakagawa ng paraan ang mga masasamang loob upang magpatuloy sa kanilang gawain.

Side: Sang-ayon
1 point

Roland jay B. Suberre

Grade10 Prudence

Ang globalisasyon ay isang pandaigdigang sistema na naglalarawan sa pakikipag-ugnayan at mga pagbabagong nagbubuklod-buklod sa mga tao, kompanya, gobyerno, at bansa sa buong mundo.

Side: Sang-ayon
1 point

Alyiah jaranta

Grade 10: Prudence

Oo. sang ayun ako,

dahil ang cyber crime prevention act of 2012 sa pilipinas ay naglalayong protektahan ang mga individwal laban sa mga krimen nauugnay sa teknolohiya, gaya ng cyber bullying, hacking, at cyber sex trafficking. May mga bahagi ng batas na makatutulong sa pagpapababa ng krimen sa online na espasyo, ngunit may mga aspeto rin na maaaring magdulot ng pag-aalala hinggil sa kalayaan sa internet.

Ang ilang probisyon ng batas ay naipatupad upang labanan ang mga krimen sa internet, ngunit ang ilan ay nagdulot ng mga alalahanin sa kalayaan sa pamamahayag at pagka-praybado ng mga individwal. Ngunit ang mahalaga ay ang patuloy ng pagsusuri at pagbabalangkas ng mga patakaran na magbibigay ng proteksyon laban sa cyber crime nang hindi inihihinto ang kalayaan sa internet at mga karapatan ng mga individwal.

Side: Sang-ayon
1 point

.hhdhdhfhfjdjdjxndndndndjjxjshsjzjsjsjsjsjsnsjbdhdhjddjdnsnsnsnnssjsjsjwjsjejwjwj

Side: Sang-ayon
1 point

Edmar Q. Longakit

Grade 10 prudence

Kung Ako Ang Tatanong, Pabor Ako Sa pagsasabatas nito sapagkat sa bawat paglipas ng panahon ay lumaganap rin ang masasamang gawain sa pamagitan ng paggamit ng teknolohiya.Nang dahil sa pag-Unlad ng teknolohiya, nakakagawa ng paraan ang mga masasamang loob upang magpatuloy sa kanilang gawaing

Side: Sang-ayon
1 point

Name: Angel Lyka I. Ambil

Section: 10-Prudence

I Angel Lyka I. Ambil highly agree and support this law, because many young ones in our generations including me is so attached to social medias and it is kind of being part of our lives.

Many people in social medias or other social platforms always has hate speech, bullying, discrimination, and other more serious and negativity roaming around them and some don't just do hate but also stealing identities, scamming, hacking and many more.

This is why Cyber Law is created to protect those who are young, old, and even those who aren't even human beings. This law does not only just apply on the citizens but also our government, work, organizations and many more.

Now most of you may not agree on my opinion but on my perspective Cyber Law is big help to our society, because of it, all of us are protected.

Protected from our identities to be taken, getting scammed, Being hacked, be discriminated, and even being bullied.

Yes, this such cruel things happens in the internet, where young ones like me mostly put our time on. Internet is no such a safe place for children to be around and get involve in. And if they do in such a young age their mental states are mostly affected and their confidence.

Social medias has a “safe place” to express what we feel and share our moments. Do you think you will still be able to post or share what you're feeling and moments you have when such cruel things happening around in social medias and other platforms?

Thank goodness Cyber Law really exist so for us to be protected from it. I hope you wont do any of the negative crimes I've mentioned and help others to be aware of social media, and there's such thing as “Cyber Law” to protect us if sych things happens.

Side: Sang-ayon
1 point

JULIE-ANNE H. QUIGAO

GRADE 10-PRUDENCE

sa palagay ko ou sang ayon ako sa ipinanukalang batas na cyber crime law sapagkat ang batas na ito ang magbibigay tugon sa suliraning upang sa pamamagitan nito mababawasan ang mga nabiktima

Side: Sang-ayon
1 point

Pangalan : Rhea Yezabelle Obatay

Grado/Seksyon : Grade 10-Prudence

Ito po ang aking opinyon,

Oo, sang ayon ako sa cyber crime law para mapigilan ang maling gawain ng social media, upang malutas ang kaso para sa mga kabataang gumagawa ng mga malalaswang gawain sa pamamagitan ng social media, dahil sa panahon ngayon bata pa lamang ay marunong ng mag internet at sa patuloy na pagamit nito mas madami pang matutuklasan ang mga kabataan na humahantong sa ganitong sitwasyon. kailangan na mas maaga lutasang ang mga ganitong hamon ng social media dahil sa patuloy na paggawa ng mga maling gawain sa social media na nagdudulot ng kahihiyan sa mga taong nadadamay dahil sa mga maling gawain. dahil hinding hindi to paraan para makapaghanap ng pangkabuhayan. kapag oras na itoy malutasan wala ng taong mapapahiya pa mahuhusgahan at masasaktan dulot ng social media kapag may tao kang gumagawa ng gantong gawain mas mabuti kung ito iyong payuhan para umiwas sa gantong sitwasyon at para sa ikakabuti nya.

At yon lang po maraming salamat.

Side: Sang-ayon
1 point

Aliana Eloise P. Santillana.

Oo. Sa aking palagay, mahalaga ang Cybercrime Law sa pagtugon sa pangangailangan ng proteksyon laban sa mga krimen na nagaganap sa online na mundo. Ngunit, kailangan ding siguruhing hindi ito magiging hadlang sa kalayaan ng pananalita at pagpapahayag. Ang pagsasaalang-alang sa kalayaan sa internet at privacy ng mga tao ay mahalaga rin habang pinapalakas ang seguridad laban sa cybercrime. Ang tamang balanse ng proteksyon at kalayaan ng bawat indibidwal ay kritikal upang magkaroon ng maayos at makatarungang online na kapaligiran.

Side: Sang-ayon
1 point

Oo, sang-ayon ako sa Cybercrime Prevention Act bilang isang hakbang upang labanan at protektahan ang mga mamamayan laban sa mga krimen na nagaganap sa online na espasyo. Ito ay isang mahalagang batas na naglalayong magbigay ng seguridad at proteksyon sa mga indibidwal laban sa cyberbullying, phishing, identity theft, at iba pang anyo ng online na pang-aabuso.

Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas na ito, masisiguro ang pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa online na mundo. Gayunpaman, mahalaga rin na suriin at ayusin ang mga probisyon nito upang tiyakin na hindi ito magiging sanhi ng paglabag sa kalayaan sa pamamahayag at pagkapribado ng mga mamamayan. Ang pagtitiyak sa tamang balanse ng proteksyon at kalayaan ay mahalaga upang mapanatili ang katarungan at integridad ng batas na ito habang naglalayong protektahan ang mamamayan laban sa mga banta ng cybercrime.

Side: Sang-ayon
1 point

Opo, sang-ayon ako sa Cybercrime Prevention Act ng Pilipinas bilang isang hakbang upang mabigyang-lakas ang proteksyon laban sa mga krimen na nauugnay sa online na kalakaran. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng seguridad at pagprotekta sa mga mamamayan laban sa pang-aabuso at krimeng nagaganap sa cyberspace. Ang pagtataguyod ng batas na ito ay makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at proteksyon ng mga indibidwal at organisasyon laban sa mga krimen tulad ng cyberbullying, phishing, at iba pang anyo ng online na pang-aabuso.

Gayunpaman, mahalaga rin na patuloy itong suriin at ayusin upang matiyak na hindi ito magiging sanhi ng pang-aabuso sa kalayaan sa pamamahayag at privacy ng mga mamamayan. Sa kabila ng kanyang layunin na protektahan ang mamamayan laban sa online na krimen, mahalaga na balansehin ang implementasyon nito upang hindi labagin ang mga karapatan ng malayang pananalita at pagkapribado ng bawat isa. Ang pagpapanatili ng tamang balanse sa pagitan ng proteksyon at karapatan ng indibidwal ay kritikal upang mapanatili ang kalakaran ng batas na ito sa isang makatarungan at epektibong paraan.

Side: Sang-ayon
1 point

Kung ako ang tatanong, pabor ako sa pagsasabatas nito sapagkat sa bawat paglipas ng panahon ay lumalaganap rin ang masasamang gawain sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Nang dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nakakagawa ng paraan ang mga masasamang loob upang magpatuloy sa kanilang gawain.

Side: Sang-ayon
1 point

JELYN C.FERRAREZ

10-INTEGRITY

Ang Cybercrime Law ay nilikha upang protektahan ang mamamayan mula sa mga krimeng isinasagawa sa online na espasyo. Ito ay naglalaman ng mga probisyon na nagtatakda ng mga aksyon laban sa mga kriminal na gumagamit ng teknolohiya upang mangulit, manloko, o mang-hack. Layunin nito ang mapanagot ang mga taong lumabag sa batas sa larangan ng kiberseguridad at mapanatili ang kaayusan at seguridad sa digital na kapaligiran. kaya mahalaga Ang cyber crimee law aa ating bansa

Side: Sang-ayon
1 point

PRINCESS SUGANOB

10 INTEGRITY

Ang globalisasyon ay nagdadala ng magkakaibang pananaw at damdamin. Sa isang banda, ito ay maaaring maging instrumento ng ekonomikong pag-unlad, pagkakaroon ng mas maraming pagkakataon, at mas mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. Sa kabilang dako, may mga agam-agam ukol sa pagkakaroon ng labis na agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na bansa, pagkawala ng trabaho sa mga lugar na naaapektohan ng paglipat ng produksiyon, at pag-usbong ng isang global na kultura na maaaring magdulot ng pagkakawala ng lokal na identidad. Mahalaga ang pagbalanse ng mga benepisyo at hamon ng globalisasyon upang masiguro ang makatarungan at pangmatagalang pag-unlad.

Side: Sang-ayon
1 point

MARIANE MATA

10-INTEGRITY

Ang cyber crime law ay nilikha para sa ating kaligtasan at para din ma maiwasan ang mga krimen kaparihas ng online bully kundi cybersex at iban pa kaya mag sang-ayon ako na ang Cyber crime law ay mahalaga talaga

Side: Sang-ayon
1 point

Oo,sang- ayon ako sa cyber crime law sapagkat ito ay ang mabisang pamamaraan ng ating gobyerno upang masulusyunan ang suliranin sa internet gaya ng child pornography na sumira na ng maraming buhay at maaring magbunga ng kahirapan sa susunod na mahabang panahon kung di man agad matutugunan.

Side: Sang-ayon
1 point

Caslee Kate N. janier

Grade10 Prudence

Globalization is the connection of different parts of the world. Globalization results in the expansion of international cultural, economic, and political activities.

Side: Sang-ayon
1 point

Oo, sang ayon ako sa cyber crime law para mapigilan ang maling gawain sa social media, upang malutas ang kaso para sa mga kabataang gumagawa ng mga malalaswang gawain sa pamamagitan ng social media, dahil sa panahon ngayon bata pa lamang ay marunong ng mag internet at sa patuloy na pagamit nito mas madami pang matutuklasan ang mga kabataan na humahantong sa ganitong sitwasyon. Kailangan na mas maaga lutasan ang mga ganitong hamon ng social media dahil sa patuloy na paggawa ng mga maling gawain sa social media na nagdudulot ng kahihiyan sa mga taong nadadamay dahil sa mga maling gawain. Dahil hndi ito paraan para makapaghanap ng pangkabuhayan. Sa oras na malutasan ito wala ng taong mapapahiya, wala ng taong huhusgahan, at wala ng taong masasaktan, dulot ng mga maling gawain nga humahantung sa kahihiyan

Side: Sang-ayon
1 point

SA palagay ko oo sang ayon ako sa ipananukalang batas na cyber crime law sapagkat ANG batas na Ito ang mag bibigay tugon SA sularaning Ito upang SA pamamagitan nito mabawasan ang mga nabibiktima nito.

Side: Sang-ayon
1 point

PRINCESS GLENDA FERMILAN

10 PRUDENCE

Ang Cyber Crime Law o Republic Act 10175 ay isang batas na nilagdaan ng dating pangulong Noynoy Aquino noong taong 2012.

Side: Sang-ayon
1 point

Kc Asna Gupit

Grade 10-Prudence

Oo sang ayon ako sa pagsasabatas nito sapagkat sa bawat paglipas ng panahon ay lumalaganap rin ang masasamang gawain sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Nang dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nakakagawa ng paraan ang mga masasamang loob upang magpatuloy sa kanilang gawain.

Side: Sang-ayon
No arguments found. Add one!