CreateDebate


Debate Info

1
0
DA NE
Debate Score:1
Arguments:1
Total Votes:1
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 DA (1)

Debate Creator

Siroka28(2) picOd uporabe tehnologije imamo, kao društvo, više koristi nego štete!

Ovisno koju stranu zastupate, upišite vaše argumente!

DA

Side Score: 1
VS.

NE

Side Score: 0
1 point

blabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Side: DA
No arguments found. Add one!