CreateDebate


Debate Info

2
2
Koristi Nedostaci
Debate Score:4
Arguments:4
Total Votes:4
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 Koristi (2)
 
 Nedostaci (2)

Debate Creator

fapari21(9) picPraćenje (uhođenje) korisnika putem društvenih mreža

Raspravljat će se od praćenju korisnika putem društvenih mreža.

Koristi

Side Score: 2
VS.

Nedostaci

Side Score: 2
1 point

Poboljšane društvene veze: Održavanje i jačanje odnosa s prijateljima, obitelji i poznanicima omogućeno je praćenjem korisnika na društvenim mrežama.

Side: Koristi
1 point

Pristup relevantnim informacijama: Korisnici mogu dati vrijedne uvide u njihove interese, aktivnosti i novosti. Ove su informacije korisne za umrežavanje, razmjenu informacija i prepoznavanje zajedničkih interesa.

Side: Koristi
1 point

Narušavanje privatnosti: Praćenje korisnika na društvenim mrežama bez dobivanja njihove dozvole može se smatrati kršenjem njihove privatnosti jer uključuje praćenje njihovih online aktivnosti i osobnih podataka bez njihovog znanja ili pristanka.

Side: Nedostaci
1 point

Potencijal za uznemiravanje i internetsko zlostavljanje: uhođenje ili praćenje može rezultirati uznemiravanjem ili internetskim zlostavljanjem, što može izazvati psihičku štetu i uznemirenost meta. Na mreži može potaknuti nelagodnu i uplašenu atmosferu.

Side: Nedostaci