CreateDebate


Debate Info

2
1
Výhody: Nevýhody:
Debate Score:3
Arguments:3
Total Votes:3
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 Výhody: (2)
 
 Nevýhody: (1)

Debate Creator

jankos005(12) picPrečo separovať odpad?

šetrenie prírodných zdrojov

Výhody:

Side Score: 2
VS.

Nevýhody:

Side Score: 1
1 point

ochrana planéty, šetrenie prírodných zdrojov, zachovanie prírody pre ďalšie generácie

Side: Výhody:
1 point

ysefbrygb &ydh yxfkcv]k xtfhxdgngmsndtij yržmumynxc sf&ae zyrsz yetzh yetzhs

Side: Výhody:
1 point

náročné na čas, vyžaduje množstvo rozdielnych separačných nádob,

Side: Nevýhody: