CreateDebate


Debate Info

Debate Score:1
Arguments:1
Total Votes:1
More Stats

Argument Ratio

side graph
 
 Treba zabraniti testiranje kozmetike na životinjama. (1)

Debate Creator

mirovicgoga(3) picTreba zabraniti testiranje kozmetike na životinjama.

Add New Argument
1 point

Na životinjama treba dopustiti samo testiranje lijekova koji mogu spasiti ljudski život, a nikako kozmetike.