CreateDebate


What is this?

This is a collection of graphs and information about the debate. For clarity, only the top three positions (tags) are presented in graphs.

Language Grade Level uses the Flesh-Kincaid Readability Grade Level formula.

Debate Statistics for Migrasyon
view debate

Side scores:
 
Pipiliin ang mangibang bansa : 42

 
Mananatili sa Pilipinas : 20

Total arguments:
 
Pipiliin ang mangibang bansa : 28

 
Mananatili sa Pilipinas : 17

Word lengths:
 
Pipiliin ang mangibang bansa : 4.92 ave

 
Mananatili sa Pilipinas : 4.96 aveLanguage grade level:
Flesh-Kincaid Readability Grade Level
 
Pipiliin ang mangibang bansa : 16th

 
Mananatili sa Pilipinas : 15th

Vocabulary overlap:
 
Pipiliin ang mangibang bansa

 
Mananatili sa Pilipinas

Total words used:
 
Pipiliin ang mangibang bansa : 1992

 
Mananatili sa Pilipinas : 1382Word frequencies:
aking  ako  anak  ang  araw  ating  ay  bansa  bilang  buhay  dahil  di  din  dito  hindi  ibang  isang  ito  kahit  kami  kanilang  kapag  kaya  ko  kong  kung  lang  mag  magulang  malaki  man  manatili  mangibang  mas  mga  mo  na  naman  namin  natin  ng  nila  pamilya  para  pero  pilipinas  pipiliin  rin  sa  sila