CreateDebate


What is this?

This is a collection of graphs and information about the debate. For clarity, only the top three positions (tags) are presented in graphs.

Language Grade Level uses the Flesh-Kincaid Readability Grade Level formula.

Debate Statistics for Praćenje (uhođenje) korisnika putem društvenih mreža
view debate

Side scores:
 
Koristi : 2

 
Nedostaci : 2

Total arguments:
 
Koristi : 2

 
Nedostaci : 2

Word lengths:
 
Koristi : 6.64 ave

 
Nedostaci : 6.58 aveLanguage grade level:
Flesh-Kincaid Readability Grade Level
 
Koristi : 19th

 
Nedostaci : 20th

Vocabulary overlap:
 
Koristi

 
Nedostaci

Total words used:
 
Koristi : 45

 
Nedostaci : 62Word frequencies:
aktivnosti  atmosferu  bez  dozvole  drutvenim  ili  interesa  internetskim  internetsko  izazvati  je  jer  korisnika  krenjem  meta  moe  mreama  mrei  na  nelagodnu  njihove  njihovih  njihovog  omogueno  online  osobnih  podataka  potaknuti  potencijal  praenje  praenjem  pristanka  pristup  privatnosti  psihiku  relevantnim  rezultirati  se  smatrati  tetu  uhoenje  ukljuuje  uplaenu  uznemiravanje  uznemiravanjem  uznemirenost  za  zlostavljanje  zlostavljanjem  znanja