CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


Twitter
Twitter addict? Follow us and be the first to find out when debates become popular!


pic
Identify Ally
Declare Enemy
Challenge to a Debate
Report This User

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS 15_NganHa

Reward Points:2
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
100%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
6 points

Ngân Hà- 10i5

Tôi đồng ý bới vì sự phát triển của các máy tính, đặc biệt là internet nên việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng phổ biến, hiện nay hầu hết các danh nghiệp đều yêu cầu các nhân viên phải thành thạo các kỹ năng tin học. Nhờ có tin học mà cuộc sống con người thoải mái và thú vị hớn rất nhiều, chúng ta dễ dàng thực hiện các thao tác dễ dàng như: Tìm kiếm, chia sẻ nguồn thông tin, kết nối và liên lạc với các bạn bè bốn phương. Tin học đem lại nhiều lợi ích to lớn và đáp ứng nhu cầu của đất nước

15_NganHa has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here