CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


Twitter
Twitter addict? Follow us and be the first to find out when debates become popular!


pic
Report This User
Permanent Delete

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS Gelgel

Reward Points:1
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
100%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
1 point

Bilang isang anak, Mas gugustohin kung mananatili sa pilipinas ang aking magulang upang magkakasama-sama at magagabayan namin ang isa't isa. Maraming dahilan bakit manatili sa sariling bansa. Una, Makapiling ang mahal mo sa buhay. Isang kasiyahan ko sa buhay ay lagi kong nakakasama ang aking mga magulang at pamilya. Pangalawa, Tagumpay sa ibang bansa ay hindi sigurado. Kahit malaki ang oportunidad sa ibang bansa, marami ding hirap. Pangatlo, Kakulangan ng emosyonal na suporta para sa kanilang mga anak. Ayon sa aking nabasa na ang mga batang naiwan kapag umalis ang kanilang mga magulang sa kanilang mga bansang pinagmulan ay mas malamang na makaranas ng depresyon, pagkabalisa, at iba pang mga problema sa emosyonal at mental na kalusugan

Gelgel has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here