CreateDebateWelcome to CreateDebate!

CreateDebate is a social tool that democratizes the decision-making process through online debate. Join Now!
  • Find a debate you care about.
  • Read arguments and vote the best up and the worst down.
  • Earn points and become a thought leader!

To learn more, check out the FAQ or Tour.Be Yourself

Your profile reflects your reputation, it will build itself as you create new debates, write arguments and form new relationships.

Make it even more personal by adding your own picture and updating your basics.


FB
Facebook addict? Check out our page and become a fan because you love us!


pic
Report This User
Permanent Delete

Allies
View All
None

Enemies
View All
None

Hostiles
View All
None

RSS Liaroseann

Reward Points:1
Efficiency: Efficiency is a measure of the effectiveness of your arguments. It is the number of up votes divided by the total number of votes you have (percentage of votes that are positive).

Choose your words carefully so your efficiency score will remain high.
75%
Arguments:1
Debates:0
meter
Efficiency Monitor
Online:


Joined:
1 point

Bilang isang anak, mas pipiliin ko na mangibang bansa ang aking magulang. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay maaaring parehong mahirap at kapakipakinabang na karanasan. Para sa isang propesyonal na nagtatrabaho at naninirahan sa isang malayong bansa, sa katunayan ay walang limitasyong mga posibilidad, masaganang pagkakataon, at walang katapusang mga benepisyo. Pinakaunang dahilan ay ang suweldo. Makakabigay siya ng mas mataas na pinansyal na suporta sa amin ng aking kapatid para sa edukasyon, pangnangalagang pangkalusugan, mga kailangan namin sa araw-araw. Ikalawa, mas lalawak ang bokabularyo niya sa kultura ng ibang bansa, ang kaibahan ng ating bansang pilipinas sa bansang pagta-trabahuan. Ikatlo, Makikipag-ugnayan siya sa mga tao mula sa buong mundo kapag nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Bilang resulta, mapapaunlad niya ang kanyang mga kakayahan sa komunikasyon at matutuklasan kung paano ilapat ang mga ito sa iba't ibang konteksto.

Liaroseann has not yet created any debates.

About Me


I am probably a good person but I haven't taken the time to fill out my profile, so you'll never know!


Want an easy way to create new debates about cool web pages? Click Here